บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบการดำเนินการและดูแลนิสิตของหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสถาบันเครือข่ายชั้นนำทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและอเมริกา มากกว่า ๕๐ สถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนิสิตในการเรียนรู้และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และของสังคม ควบคู่ไปกับการสนับสนุน พัฒนาและเสริมศักยภาพนิสิตในมิติต่างๆเพื่อตอบสนองพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติและชี้นำสังคม เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ

 

The Announcement of Chulalongkorn University due to the concern on COVID-19 infection outbreak.

E-Learning for COVID-19

   >> Essential contents for healthcare workers: http://pedid.md.chula.ac.th/content/topic/1/covid-19

   >> Information for the publichttp://pedid.md.chula.ac.th/news/1/87

The Announcement of Chulalongkorn University

   >> https://www.chula.ac.th/en/news-and-knowledge/cu-news/

Update on COVID-19: King Chulalogkorn Memorial Hospital

   >> http://grad.md.chula.ac.th/news_detail.php?id=128


ประกาศทั้งหมดProfessional, Communication and Employability Skills International Workshop By Professor Steven W. Edwards : 16 -19 Sep 2019
พิธียกย่องเชิดชูเกียรติบุคลากรแห่งจุฬาฯ ประจำปี 2562 : วันที่ 13 กันยายน 2562
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต และวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต ประจำปี 2562 : 1 สิงหาคม 2562
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญามหาบัณฑิตและปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2562 : 25 กรกฎาคม 2562
UoL Exchange Students Welcome Party 2019 : 11th July 2019

ข่าวสารทั้งหมดIntroduction to International Program, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Faculty of Medicine at Chulalongkorn University

Joint PhD Alumni Voice 01


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)
Active Recruitment


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University