บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

 

ฝ่ายบัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รับผิดชอบการดำเนินการและดูแลนิสิตของหลักสูตรต่างๆ ในระดับบัณฑิตศึกษา ซึ่งประกอบด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง และหลักสูตรดุษฎีบัณฑิต ทั้งหลักสูตรปกติและหลักสูตรนานาชาติ ภายใต้ความร่วมมือกับโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยและสถาบันเครือข่ายชั้นนำทั้งในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ยุโรปและอเมริกา มากกว่า ๕๐ สถาบัน เพื่อตอบสนองความต้องการที่หลากหลายของนิสิตในการเรียนรู้และการวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์และของสังคม ควบคู่ไปกับการสนับสนุน พัฒนาและเสริมศักยภาพนิสิตในมิติต่างๆเพื่อตอบสนองพันธกิจในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ คุณธรรม สร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า เป็นแหล่งอ้างอิงทางวิชาการในระดับชาติและนานาชาติและชี้นำสังคม เพื่อให้บรรลุถึงความเป็นสถาบันต้นแบบทางการแพทย์ที่มีคุณธรรมและสร้างมาตรฐานระดับนานาชาติ

 


ประกาศทั้งหมดโครงการสัมมนาหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) : 22 กันยายน 2563
AUN-QA workshop for Accomplishing Graduate Program Assessment : 09 กันยายน 2563
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ในหลักสูตร วท.ม. และ วท.ด. สาขาวิชาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ) ปีการศึกษา 2563 : วันศุกร์ที่ 31 กรกฎาคม 2563
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก เเละหลักสูตรวิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต/วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิตครั้งที่ 3/2563 : 24 กรกฎาคม 2563
การฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด “Good Clinical Practice & Human Subject Protection Training for Certificate” ประจำปี 2563 : 25-26 มิถุนายน พ.ศ. 2563

ข่าวสารทั้งหมดIntroduction to International Program, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University
Faculty of Medicine at Chulalongkorn University

Joint PhD Alumni Voice 01


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)
Active Recruitment


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University