บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

ทุนมหาวิทยาลัย
 • Education Scholarships
 • Research Scholarships
 • Scholarship Programs for ASEAN Countries, 2019 Academic Year
 • ทุนมหาวิทยาลัย ทั้งหมด

  ทุนคณะแพทยศาสตร์
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาเพื่อทำหน้าที่ผู้ช่วยสอน/ ผู้ช่วยวิจัยของคณะแพทยศาสตร์
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับดุษฎีบัณฑิตและมหาบัณฑิต
 • ทุนสนับสนุนนิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกไปเสนอผลงานวิจัยในต่างประเทศ
 • ทุนสำหรับนิสิตในหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิกเพื่อแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศที่มีข้อตกลงร่วมกัน (MOU)
 • ทุนคณะแพทยศาสตร์ ทั้งหมด

  ทุนทั่วไป
 • ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษาต่างประเทศที่ลงทะเบียนเรียนแบบไม่เต็มเวลา
 • ทุนทั่วไป ทั้งหมด

  รางวัล
 • รางวัลตีพิมพ์ระดับมหาวิทยาลัย
 • รางวัลตีพิมพ์ระดับคณะ
 • รางวัล ทั้งหมด


    เมนูด่วน :
  บัณฑิตวิทยาลัย
  สำนักงานการทะเบียน
  สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
  สำนักบริหารวิชาการ
  สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
  ระบบ e-learning
  รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
  รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
  คู่มือนิสิตจุฬาฯ
  แบบฟอร์มต่างๆ
  Thai Clinical Trials Registry
  รวมภาพกิจกรรม
  หอพัก
  MoU List (Faculty of Medicine Level)
  Active Recruitment


  หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

  หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

  Graduate Affairs

  YouTube
  سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
    2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University