บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

รายวิชา ข้อมูลรายวิชา ตารางสอน
3040736 เครื่องมือชีวสถิติสำหรับการวิจัยทางคลินิก (ภาคต้น)
3000790 จริยธรรมการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการและกระบวนการทบทวนจากผู้เชี่ยวชาญ
3000737 การตีพิมพ์และการนำเสนอผลงานทางวิทยาศาสตร์ในยุคของเทคโนโลยีสารสนเทศ
3000751 ทักษะวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
3000764 อณูชีววิทยาและชีวเทคโนโลยีของเซลล์
3000757 การแสดงออกของโปรตีน และการสกัดโปรตีนบริสุทธิ์
3040737 การเขียนและตีพิมพ์งานวิจัยทางคลินิก (ภาคปลาย)
3000763 ชีวเคมีของโปรตีน
3000767 ชีววิทยาเชิงระบบ
3000753 วิธีการวิจัยทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
3000704 ชีวสถิติในการวิจัยทางเวชศาสตร์คลินิก
3000754 สถิติทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยีทฤษฎีและวิธีการสำหรับการวิเคราะห์เชิงสถิติทางชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
3000791 การอ่านบทความวิจัยทางคลินิก

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
คู่มือนิสิตจุฬาฯ
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก
MoU List (Faculty of Medicine Level)
Active Recruitment


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์

Graduate Affairs

YouTube
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University