บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

 

 
   

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
 

 

 
   

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน
 

 

 
   

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

พิณธร งามรุ่งศิริ
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

grad.mdcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 19

 

 

 
   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

อมรรัตน์ มาช่วย
บริการการศึกษา
oh_oh5555@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 13

 

 

 
   

แพทย์ประจำบ้าน

หิรวดี พระยาครุฑ
แพทย์ประจำบ้าน
hirawadee@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 12

 

 

 
   

หลักสูตรเวชศาสตร์คลินิก

ฉัตรพร นานคงแนบ
บริการการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ)
clinicalsciencesmdcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 15

 

 

 
   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

อภิญญา บุตรลี้
ผู้รับผิดชอบและประสานงานการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)
emmiko_jung@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 16

 

 

 
   

หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ

สุรีรัตน์ นุชนวล
บริการการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ
thaicertc@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 17

 

 

 
   

หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ

อชิรญา โมขศักดิ์
บริการการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ
duang_achi@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 18

 

 

 
   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ชุติกาญจน์ สุขสายชล
บริการการศึกษา
suk_chutikarn@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 16

 

 

 
   

ฐานข้อมูลเเละสารสนเทศ

ภัฐชญา สิทธิสร
บริการการศึกษา
pudchaya.s@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 13

 

 

 
   

วิรัชกิจบัณฑิตศึกษา

ณัฐนรี สายบัวทอง
บริการการศึกษา
gradmedcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 11

 

 

 
   

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์เเละชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ)

ญาสุมินทร์ รังสิยานนท์
บริการการศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์เเละชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ)
gradmedcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 14

 

 

 
   

เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

ศศิวรรณ ศรีรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

 

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University