บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

 

 
   

รองคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ศ.พญ.วสี ตุลวรรธนะ
 

 

 
   

ผู้ช่วยคณบดี
ฝ่ายบัณฑิตศึกษา

ผศ.ดร.ธนัญญา ทองตัน
 

 

 
   

หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

พิณธร งามรุ่งศิริ
หัวหน้างานบัณฑิตศึกษา

grad.mdcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 11

 

 

 
   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

อมรรัตน์ มาช่วย
บริการการศึกษา
oh_oh5555@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 13

 

 

 
   

แพทย์ประจำบ้าน

หิรวดี พระยาครุฑ
แพทย์ประจำบ้าน
hirawadee@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 12

 

 

 

 
   

หลักสูตรชีวเวชศาสตร์ และชีวเทคโนโลยี

ณัฐนันท์ จอมแปง
บริการการศึกษาหลักสูตรชีวเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี
gradmedcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 14

 

 

 
   

หลักสูตรเวชศาสตร์คลินิก

ฉัตรพร นานคงแนบ
บริการการศึกษาหลักสูตรเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ)
clinicalsciencesmdcu@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 15

 

 

 
   

หลักสูตรวิทยาศาสตร์การแพทย์

อภิญญา บุตรลี้
ผู้รับผิดชอบและประสานงานการจัดทำหลักสูตร (มคอ.2)
emmiko_jung@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 16

 

 

 
   

หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ

สุรีรัตน์ นุชนวล
บริการการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ
thaicertc@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 17

 

 

 
   

หลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ

อชิรญา โมขศักดิ์
บริการการศึกษาหลักสูตรการพัฒนาสุขภาพ
duang_achi@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 18

 

 

 
   

หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

ชุติกาญจน์ สุขสายชล
บริการการศึกษา
suk_chutikarn@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 16

 

 

 
   

วิรัชกิจบัณฑิตศึกษา

ณัฐนิชา พินทุโยธิน

fangy.natnicha@gmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 11

 

 

 
   

ฐานข้อมูลเเละสารสนเทศ

ภัฐชญา สิทธิสร
บริการการศึกษา
pudchaya.s@hotmail.com

โทร (662)-256-4475, 256-4663 ต่อ 13

 

 

 
   

เจ้าหน้าที่บริการงานทั่วไป

ศศิวรรณ ศรีรุ่งเรือง
เจ้าหน้าที่บริการทั่วไป

 

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University