บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

ค่านิยม

CUTE (Considerate, Universal, Trustworthy, Efficient)
 

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิตและแพทย์เฉพาะทางที่มีคุณภาพ กอปรด้วยคุณธรรม ควบคู่ไปกับการสร้างงานวิจัยที่มีคุณค่า และนำไปสู่การพัฒนาการบริการทางการแพทย์ และการบริการทางวิชาการ เพื่อชี้นำสังคม
 

พันธกิจ

  1. ประชาสัมพันธ์ คัดเลือก และบริหารจัดการหลักสูตรสำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา
  2. ติดตามความก้าวหน้าทางการศึกษาของนิสิต เพื่อให้สำเร็จการศึกษาได้ตามกำหนดเวลา
  3. ส่งเสริมคุณธรรม และพัฒนาทักษะ Soft Skill สำหรับนิสิตบัณฑิตศึกษา 

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University