บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

เด็กจุฬาฯ ไกลบ้าน สานสัมพันธ์วัฒนธรรมสากล : 4 สิงหาคม 2560
การอบรม Good Clinical Practice & Human Subject Protection Training for Certificate : 26-27 มิถุนายน 2560
พิธีต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Liverpool ปีการศึกษา 2560 : 12 กรกฎาคม 2560
การปฐมนิเทศนิสิตใหม่ระดับปริญญามหาบัณฑิต และปริญญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2560 : 7 กรกฎาคม 2560
นิสิตดีเด่น ประจำปี 2559 : 30 มิถุนายน 2560
การประชุมเพื่อจัดทำหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2558 : 15 มิถุนายน 2560
พิธีต้อนรับอาจารย์และนิสิตแลกเปลี่ยนจาก University of Liverpool ปีการศึกษา 2559 : 5 ตุลาคม 2559
นิสิตที่ได้รับรางวัล ปีการศึกษา 2559 : 1 พฤษภาคม 2560
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา สำหรับแพทย์ประจำบ้าน ประจำปี 2560 : 20 เมษายน 2560
สัมมนาฝ่ายบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2560 : 1 กุมภาพันธ์ 2560
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 3/2559 : 11 ตุลาคม 2559
การประชุมคณะกรรมการบริหารงานบัณฑิตศึกษา ครั้งที่ 2/2559 : 7 มิถุนายน 2559
การประกวดผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปี 2559 : 21 เมษายน 2559
การปฐมนิเทศนิสิตบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2559 : 27 กรกฎาคม 2559
กิจกรรม 5 ส. : 30 กันยายน 2559

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University