บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูงทางวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก
เวชศาสตร์ครอบครัว
อาจารย์ นายแพทย์ สุเมธ ปุญญโชติ อาจารย์ นายแพทย์ ภรเอก มนัสวานิช อาจารย์ แพทย์หญิง สุทธ์ศรี กอแก้ววิเชียร
โทรศัพท์ : 02-256-5389
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-5389
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-5389
Email :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์ สุรินทร์ อัศววิทูรทิพย์ อาจารย์ นายแพทย์ สุชาติ ศุภปีติพร
โทรศัพท์ : 02-256-5389
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-5389
Email :


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University