บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต
ปรสิตวิทยาทางการแพทย์
ศาสตราจารย์ ดร. แพทย์หญิง สุรางค์ นุชประยูร รองศาสตราจารย์ ดร. วิไล ศักดิ์ศิริสัมพันธ์ รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง กัญญรัตน์ กรัยวิเชียร
โทรศัพท์ : 02-256-4387
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-4387
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-4387
Email :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ประเสริฐ สิทธิเจริญชัย อาจารย์ ดร. วิวรพรรณ สรรประเสริฐ
โทรศัพท์ : 02-256-4387
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-4387
Email :


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University