บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

หลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต
การวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
ศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ พรชัย สิทธิศรัณย์กุล รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิฑูรย์ โล่ห์สุนทร รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ จิรุตม์ ศรีรัตนบัลล์
โทรศัพท์ : 02-256-3700-1
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-3700-1
Email : vitool@gmail.com
โทรศัพท์ : 02-256-3700-1
Email :
รองศาสตราจารย์ ดร. นายแพทย์ วิโรจน์ เจียมจรัสรังษี รองศาสตราจารย์ ดร. สรันยา เฮงพระพรหม
โทรศัพท์ : 02-256-3700-1
Email :
โทรศัพท์ : 02-256-3700-1
Email :


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University