บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

วิธีการเพิ่มรายชื่อคณะกรรมการภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสามารถทำได้อย่างไร
นิสิตจะต้องส่งข้อมูลคณะกรรมการภายนอกจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยทาง Email: oh_oh5555@hotmail.com เพื่อเพิ่มข้อมูล รายละเอียดของข้อมูลดังนี้
1. เลขบัตรประชาชน 13 หลัก
2. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาไทย)
3. ชื่อ – นามสกุล (ภาษาอังกฤษ)
4. เพศ
5. Email
6. สำเร็จการศึกษาระดับ (เช่น ปริญญาเอก)
7. ต้นสังกัด/สถานที่ทำงานปัจจุบัน (เช่น มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โรงพยาบาลเลิศสิน)

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University