บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

ถ้ามีความประสงค์จะสมัครสอบจะต้องมีคะแนนภาษาอังกฤษเท่าไหร่ และสามารถใช้คะแนนการสอบภาษาอังกฤษจากไหนได้บ้าง
ผู้มีความประสงค์จะสมัครเข้าศึกษาสามารถใช้คะแนนได้ทั้ง CU-TEP, TOEFL, IELTS โดยมีเกณฑ์ของคะแนนดังนี้
Tests M.Sc. Ph.D.
IELTS 4.0 5.5
TOEFL PBT 450 525
TOEFL iBT 45 70
CU-TEP 45 67

  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University