บัณฑิตศึกษา คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย English Version  
หน้าหลัก เกี่ยวกับเรา ผู้สนใจศึกษาต่อ นิสิตปัจจุบัน อาจารย์และบุคลากร ข่าวสารและกิจกรรม ถาม - ตอบ แผนผังเว็บไซต์  

นิสิตดีเด่น ประจำปี 2559
30 มิถุนายน 2560
1. เปริน วันแอเลาะ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์
2. มารุต ตำหนักโพธิ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการวิจัยและการจัดการด้านสุขภาพ
3. นิธิพันธ์ สุขสุเมฆ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการพัฒนาสุขภาพ (นานาชาติ)
4. ปิยะวรรณ ชัยลภากุล วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาชีวเคมีทางการแพทย์
5. ชนิษฐา ตียะพาณิชย์ วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขภาพจิต
6. ณัฐชยา เข็มนาค วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาอายุรศาสตร์
7. ณฐภัทชกฤษฎ์ ทิมาบุตร วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์คลินิก (นานาชาติ)
8. นลินี ประดับญาติ วิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาเวชศาสตร์และชีวเทคโนโลยี (นานาชาติ)


  เมนูด่วน :
บัณฑิตวิทยาลัย
สำนักงานการทะเบียน
สำนักเทคโนโลยีสารสนเทศ
สำนักบริหารวิชาการ
สำนักบริหารวิรัชกิจและเครือข่ายนานาชาติ
ระบบ e-learning
รายวิชากลาง (ป.บัณฑิตชั้นสูง)
รายวิชาเลือก (โท/ เอก)
แบบฟอร์มต่างๆ
Thai Clinical Trials Registry
รวมภาพกิจกรรม
หอพัก


หน่วยให้คำปรึกษาทางสถิติ

Graduate Affairs

หอสมุดคณะแพทยศาสตร์
سیستم همکاری در فروش فال حافظ کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام چت روم چارتر کانال سک30در تلگرام کانال تلگرام ماهواره جیبی اندروید
  2016 ©Copyright by Tera Development and Consultant Co.,Ltd. ALL Rights Reserved. Graduate Affairs, Faculty of Medicine, Chulalongkorn University